Honderd energiesnoeiers komen aan huis

Om energiebesparing mogelijk te maken in elk huis, voorziet Vlaams minister van Sociale Econmie, Kathleen Van Brempt om 100 laaggeschoolden als energiesnoeiers op pad te sturen met de opdracht om daar energiebesparende ingrepen uit te voeren.

De inzet
Inzet is het halen van de Kyoto-norm. In de huidige woningmarkt zit nog veel potentieel voor energiebesparing. Een gezin kan tot 30 procent energie besparen en dus ook geld. Energieverbruik geeft aanleiding tot het broeikaseffect, dat door de Kyoto-norm zou moeten worden teruggedrongen. Elk gezin moet dus de norm halen.
Sociaal probleem
"Er komt dus een grote vraag van gezinnen op gang om aan energierenovatie te doen", zegt Kathleen Van Brempt. Probleem is dat een aantal gezinnen, vooral kansarmen, dat moeilijk zelf kunnen betalen. De energiesnoeiers zullen dus tegen sociale tarieven moeten werken, want het moet een laagdrempelig project blijven.
Driemaal winst
Het project is volgens Van Brempt zinvol omdat het drie vliegen in één klap slaat: laaggeschoolden krijgen een baan, kansarmen krijgen de kans om geld uit te sparen en iedereen draagt bij tot het halen van de Kyotonorm.
Creatie van banen
Er zal 1,3 miljoen euro worden vrijgemaakt. Hiermee kunnen 120 banen worden bekostigd. Honderd daarvan zijn voorzien voor laaggeschoolden en langdurig werklozen. Daarnaast komen er nog twintig begeleiders die de anderen een opleiding zullen geven.
Kringloopwinkels
Van Brempt spiegelt zich voor haar idee aan de kringloopwinkels, die de opdracht kregen om het project verder uit te werken. Die hebben daar ervaring mee, want vijftien jaar geleden hebben zij hetzelfde gedaan door de kringloopwinkels uit te bouven. Toe was het probleem te veel afval, nu is het probleem te veel energieverspilling. Er is dus een gat in de markt, waar de sociale economie een rol kan spelen.
Tewerksteling
Er wordt gehoopt dat de tewerstelling even snel zal groeien als in de kringloopsector. Daar werken er ondertussen al duizend mensen. Bedrijven die energieaudits uitvoeren zouden subsidies kunnen krijgen om laaggeschoolden aan te werven en in te schakelen bij de energierenovatie van woningen.
Ingrepen
De energiesnoeiers zullen zeer eenvoudige ingrepen zelf bij de mensen thuis doen: plaatsen van spaarlampen, douchekoppen, enz, of ook iets complexere ingrepen zoals muur- en dakisolatie. Deze ingrepen worden stilaan ook verplicht. Wie bouwt of verbouwt, moet nu al aan een energieprestatienorm voldoen. Eind 2008 zal een energieaudit en energiecertificaat verplicht worden voor verkoop en verhuur van bestaande woningen.
Concurentie
De minister beschouwt het initiatief niet als concurrentie voor de privé-setor. "Dit is nog onontgonnen terrein," zegt Van Brempt. "Bovendien moeten de mensen die door ons worden opgeleid, kunnen doorgroeien naar de particuliere sector. "De bouw is toch op zoek naar geschoolde arbeidskrachten", zegt ze.

De bouwsector heeft nochtans ernstige bedenkingen bij deze stellingname: lees hierover meer ....

Home

www.verwarmingskosten.be is een iniatief van de firma HeWiCOM.