De fiscus verlicht uw energie-factuur !

De fiscus verdubbelt in 2007 de aftrekmogelijkheden voor energiebesparing tot 2600 euro (2650 euro in 2008). Zijn uw verwarmingsketel of uw ramen aan vervanging toe, is uw dak slecht geïsoleerd of gaat u binnenkort bouwen, dan heeft de fiscus goed nieuws voor u. Voor energiebesparende investeringen in uw woning kunt u een fiscaal voordeel krijgen van 40% van de investering, met een maximum van 2650 euro (in 2008) per woning. Dat is uiteraard schitterend nieuws voor particulieren die bij huidige hoge energieprijzen een lagere energiefactuur willen ontvangen.

U zit er warmpjes in?
Stookketels die al 20 jaar of ouder zijn, heben een laag rendement. Overweeg zeker om die nu te vervangen. Moderne ketels halen 20 tot 30% meer rendement uit uw brandstof. Met de steun van de fiscus wordt die investering nu dubbel zo interessant.
Ook voor nieuwbouw
Vanaf 2006 worden de energieprestatie-eisen voor nieuwbouwwoningen strenger in Vlaanderen. Alle fiscale voordelen, behalve de vervanging van de stookketel, zijn ook geldig voor nieuwbouwwoningen. De fiscale voordelen zorgen ervoor dat u de extra kosten snel terugverdient. Bovendien kunt u nadien nog jaren genieten van lagere energiefacturen.
Geen belastingen, geen aftrek
Een belastingsvermindering kan je alleen maar krijgen indien je belastingen betaalt. Dit lijk evident, maar kan toch voor problemen zorgen. Indien er onvoldoende belasting is om de vermindering toe te kennen, kan je het overschot niet uitbetaald krijgen. Je kan ze evenmin verrekenen in een ander aanslagjaar.
De fiscus op uw dak!
Voor één keer is het leuk om de fiscus op uw dak te krijgen. Wie investeert in zonnepanelen voor de aanmaak van warm water (zonneboiler) of voor de productie van elektriciteit (fotovoltaïsche zonnepanelen) kan zelfs een belastingvermindering krijgen van maximaal 3440 euro (voor inkomsten 2008).
Geen doe-het-zelf
De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Ook de materialen moeten door een geregistreerd aannemer worden geleverd.
Isoleer verstandig
Isolatie blijft de basis van een energiezuinige woning. Is uw dak slecht of niet geïsoleerd, stel die investering dan zeker niet langer uit. Of zijn uw ramen grote tochtgaten, voorzien van enkel glas? Plaats dan ramen met isolerende beglazing. Op enkele jaren verdient u die investeringen terug!
Alle premies op www.energiesparen.be
Wil u snel te weten komen op welke energiepremies u recht hebt, surf dan als de bliksem naar www.energiesparen.be en vul uw postnummer in (bij subsidies). U krijgt er onmiddellijk een overzicht van de premies die in uw gemeente van toepasing zijn. Of bel gratis naar de Vlaamse Infolijn op het verkorte nummer 1700, elke werkdag tussen 9 en 19 u. De Vlaamse overheid heeft ook een nuttige brochure Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen uitgegeven. Bestel de gratis brochure via www.energiesparen.be/publicaties.

Beperk uw verbruiksfactuur
Leveranciers vergelijken loont: kies uw elektriciteitsleverancier op vtest.be.
De maximumprijs voor mazout vindt u op: www.mazoutprijs.be.
Beperking per woning
Het aftrekbare bedrag is beperkt tot 2650 euro per woning (in 2008). Dit betekent tegelijkertijd ook dat als u meer dan één woning heeft, u ook meer dan één keer kunt genieten van een belastingsaftrek. Uiteraard moeten de werken dan ook betrekking hebben op meerder woningen. U moet de woning niet zelf bewonen. Omgekeerd moet u niet zelf eigenaar zijn. Ook huurders kunnen van een belastingsaftrek genieten. In dit geval moet de huurder natuurlijk ook de facturen betaald hebben.
Tot 2650 euro fiscaal voordeel
  • vervanging van een stookketel
  • onderhoud van een stookketel
  • plaatsen van isolerende beglazing
  • plaatsen van dakisolatie
  • plaatsen van een warmtepomp
  • plaatsen van thermostatische kranen
  • uitvoeren van een energieaudit
Voor
  • plaatsen van een zonneboiler
  • plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen
is dit zelfs 3440 euro (in 2008).
Of twee maal 2650 euro?
Wanneer de werken over twee verschillende jaren worden gefactureerd, bijvoorbeeld de achtergevel in het ene jaar, de zijgevels in het volgende jaar, kan u voor de beide jaren een aftrek toepassen, voor zover de kosten telkens voldoende zijn om aan dit bedrag te komen. Dit is zeer nuttig voor werken die op het einde van het jaar worden uitgevoerd. Niet de datum van uitvoering telt, wel de datum van de factuur.

Home

www.verwarmingskosten.be is een iniatief van de firma HeWiCOM.