Maak tegelijk warmte en kracht !

Warmtekrachtkoppeling is eigenlijk al een oude techniek. Ze wordt steeds meer gebruikt in de elektriciteitsproductie omdat de overheid zuinige elektriciteitsproductie stimuleert. De warmte die vrij komt bij de elektriciteitsproductie kan nuttig worden gebruikt. Maar weet u dat u ook omgekeerd tewerk kan gaan: samen met uw warmteproductie kan u ook elektriciteit maken.

Wat is warmtekrachtkoppeling?
Bij de productie van elektriciteit komt heel wat warmte vrij, die doorgaans via de schoorsteen wordt afgevoerd. Pure verspilling dus. In de beginjaren van de elektriciteitsproductie maakten de bedrijven zelf hun elektriciteit of wekten ze kracht op met stoommachines. De warmte die daarbij vrij kwam, werd gebruikt in de productieprocessen. Vandaar de naam warmtekrachtkoppeling.
WKK in woongebouwen
In de toekomst zal WKK ook worden toegepast in woonhuizen, met een kleine gasmoter die voorziet in elektriciteit en warmte. In Duitsland bestaat dat al, en ook bij ons in appartementsgebouwen. Men spreekt in dit geval van mini-wkk. Voor woonhuizen zou dat micro-WKK worden. De techniek laat steeds meer kleine installaties toe, alleen is dat nog wat te kostelijk tegenover de kleine vermogens die voor woningen nodig zijn.
Verwarmen met koolzaad
Het is niet voor iedereen, maar ook verwarmen met koolzaad is mogelijk. Koolzaadolie kan gerust in een WKK worden gebruikt. WalloniŽ heeft hier al het voortouw genomen, lees meer ...
Warmtekrachtkoppeling verwaarloosd
Op het ogenblik dat er een performant elektriciteitsnet kwam, die de elektrische centrales met elkaar verbond, was het economisch niet meer verantwoord om eigen centrales te hebben. Het was goedkoper elektriciteit uit het net te halen (afkomstig van andere, heel grote centrales) en de warmte in een afzonderlijke installatie op te wekken. Het systeem raakte dus in onbruik.
Verwarm met afval
In Nederland wordt een zwembad van stroom en warmte voorzien door een (diesel)motor die op biodiesel draait. Ook bij ons worden er experimenten gedaan met microturbines die draaien op biogas. Biogas komt vrij uit een mengsel van dierlijke mest en groenafval.
Warmtekrachtkoppeling opnieuw hot
De noodzaak om de opwarming van de aarde door het broeikaseffect tegen te gaan, doet de belangstelling voor WKK opnieuw stijgen. Deze energiezuinige energieopwekking wordt meestal bijna alleen (opnieuw) toegepast in de industrie, maar ook in zienhuizen, zwembaden en in verlichte serres. Situaties dus waar tegelijkertijd veel elektriciteit en warmte nodig is. Wanner er veel warmte wordt gevraagd en er hierdoor ook teveel elektriciteit is, wordt deze laatste gewoon aan het net geleverd.
Techniek staat niet stil
Recent wordt ook meer en meer gesproken van micro-turbines. Dit zijn niet meer de gewone motoren zoals in uw auto (maar dan op gas), maar heuse kleine straalmotoren, zoals in een vliegtuig. Vooral deze toestellen zouden geschikt zijn voor woningverwarming.
Overheidssteun
De overheid stimuleert de gezamenlijke productie van warmte en elektriciteit met zogenaamde WKK-certificaten. Dit zijn bewijsstukken die je gratis krijgt als je met WKK-produceert. Die bewijstukken kan je doorverkopen aan elektriciteitsmaatschappijen. Zij zijn verplicht elk jaar daar een aantal van af te geven aan de overheid.

Home

www.verwarmingskosten.be is een iniatief van de firma HeWiCOM.