Condensatieketels hebben een rendement van meer dan 100 % !

Condensatieketels winnen de warmte terug die nog aanwezig is in de waterdamp van de verbrandingsgassen. Normaal verdwijnt deze warmte langs de schoorsteen. Daardoor halen condensatieketels een rendement dat zelfs hoger is dan 100 %. In vergelijking met een gewone gaswandketel kan je tot 40 % minder verbruiken. Een condensatieketel stoot ook tot 10 keer minder NOx uit.

Nog te weinig bekend?
De condensatietechnologie bij aardgas bestaat al meer dan twintig jaar. In Nederland zijn op het huidig ogenblik 98% van de verkochte ketels condensatieketels.
Te kostelijk?
De materialen die worden gebruikt in een condensatieketel zijn duurder in aankoop, maar doordat de ketel zuiniger is, heb je de meerprijs snel terugverdiend. Op voorwaarde dat je een oude stookketel vervangt door een condensatieketel, heb je bovendien recht op een fiscale aftrek (zie fiscale-aftrek.htm) of een premie van je netbeheerder (zie energiesparen.be)

 

Advertentie:

Hoe vervangen?
Een gewone verwarmingsinstallatie kan je bijna altijd vervangen door een condensatieketel. Wel moet u ermee rekening houden dat de watertemperatuur best zo laag mogelijk wordt gehouden. De condensatie van de rookgassen (en dus de besparing) kan maar ontstaan wanneer de retourtemperatuur van de radiatoren lager is dan 58 graden Celsius. Bij vloerverwarming is hieraan altijd voldaan. Bij klassieke installaties moet men erop letten dat de radiatoren groot genoeg zijn om bij een lagere temperatuur toch nog voldoende warmte te geven aan de woning. Meestal zijn de radiatoren in de verschillende kamers toch te groot bemeten en moeten zij niet echt heet worden gestookt. Als ze eventueel toch iets te krap werden bemeten, zal er toch condensatie kunnen ontstaan tijdens het voor- en najaar, wanneer de warmtebehoefte van de woning kleiner is. De condensatieketel geeft op dat ogenblik dan zijn hoogste rendement. Hoe lager de ingestelde watertemperatuur, hoe hoger het rendement. In de winter, als het vriest en de radiatortemperaturen hoger moeten zijn, doet de ketel nog altijd zijn werk, maar zal hij niet condenseren. In dat geval doet hij dienst als een gewone verwarmingsketel zonder verhoogd rendement.
Weersafhankelijke regeling
Een weersafhankelijke regeling is zeker nuttig, maar niet noodzakelijk. De regelaar zorgt ervoor dat de watertemperatuur in het voor- en najaar automatisch overschakelt en dus de ketel automatisch zal condenseren. Dit gebeurt met een voeler die de buitentemperatuur meet. Heb je geen buitenvoeler, dan moet je wanner het niet meer al te koud is, de watertemperatuur met de hand zo laag mogelijk instellen om de ketel optimaal te laten condenseren.
Onderhoud
Om een hoog rendement te behouden en om een lange levensduur te garanderen moet de ketel zoals alle andere verwarmingsketels regelmatig worden gecontroleerd. Tenslotte werkt hij in de winter elke dag minstens zeven acht uur en moet hij zowel zorgen voor een aangename warmte in de woning als meestal ook voor het sanitair warm water.
Aangepaste schouw
Omdat de ketel al zelf condenseert zou men geen condensatie meer verwachten in de schouw. Toch moet hier worden op gelet. Vooral wanneer de ketel slechts gedeeltelijk condenseert, maar de rookgassen toch niet al te heet meer zijn, zou de condensatie in de schouw kunnen plaats vinden. De schouw moet hiertegen bestand zijn.

Home

www.verwarmingskosten.be is een iniatief van de firma HeWiCOM.