Energieaudit

De studie die u toont waar u nog energie kan besparen

Energieaudit voor woningen
In een woning kan dikwijls veel energie worden bespaard door eenvoudige ingrepen. Het is echter niet altijd duidelijk waar zich nog besparingsmogelijkheden voordoen. Daarvoor analyseert een audit in de eerste plaats de grote energieverbruikers, hoofdzakelijk het verwarmingssysteem en de isolatie. Daarna kan worden onderzocht welke oplossingen er bestaan om het energieverbruik te reduceren. Het resultaat van dit onderzoek is een gedetailleerd rapport.
Computer ondersteuning
Erkende deskundigen worden door de Vlaamse overheid verplicht om een softwarepakket te gebruiken om deze audits in eengezinswoningen uit te voeren. De software wordt door de overheid zelf geleverd.
Kostprijs
Een audit kost tusen de 400 en 1500 euro. De laagste prijs is deze voor een eenvoudige doorlichting, de hogere prijs voor extra diensten, zoals werfopvolging door de expert zelf.
Kwaliteit van het energierapport
Het verslag van de energieaudit duidt aan hoeveel en op welke manier in uw woning energie kan worden bespaard. De volledige energiehuishouding van uw woning wordt doorgelicht door een expert, die hiervoor een opleiding heeft gekregen. Het Vlaams Gewest geeft een erkenning aan alle energiedeskundigen die deze opleiding met vrucht hebben afgelegd. Zo bent u zeker dat het geleverde advies betrouwbaar is.
Een sofwareaudit gaat dieper in op de energetische aspecten van:
  • de gebouwschil; dit is het geheel van vloer, muren, dak en openingen;
  • de verwarmingsinstallatie;
  • de productie van warm water.
Optioneel kunt u vragen aan de deskundige ook de ventilatiebehoeften van uw woning in kaart te brengen of na te gaan hoe het zomercomfort kan verhoogd worden. De computertoepassing is nog niet geschikt voor appartemenenten maar zal worden verfijnd.
Energieprestatie certificaat
Opgelet : een energieaudit-rapport kan niet dienen als een energieprestatie-certificaat !
Voorbereidende werkzaamheden
U kunt het bezoek ter plaatse vergemakkelijken door:
  • uw facturen van gas, stookolie, elektriciteit klaar te leggen;
  • eventuele facturen of technische informatie van vroegere ingrepen op energievlak (dakisolatie, vernieuwen stookketel of boiler, ...) klaar te leggen;
  • een schets van de buitenkant van uw woning met opgave van de afmetingen van alle buitengevels, deuren, ramen, ... te maken.

De fiscus verlicht uw energiefactuur !

Verneem hier meer

Home

www.verwarmingskosten.be is een iniatief van de firma HeWiCOM.