Verkoopcijfers van aardgasketels stijgt elk jaar

 
Trends zetten zich door
De verkoopscijfers voor gastoestellen volgt in 2005 de trend van voorgaande jaren. Zo verliezen de decentrale toestellen (gaskachels) langzaam maar zeker terrein met enkele duizenden stuks tussen 2004 en 2005. Toch is dit nog vrij stabiel te noemen. De verkoop van aardgaskachels situeert zich nu op het niveau van 2001. De verkoop van badverwarmers daalde in 2005 lichtjes van 54.251 toestelen tot 53.256. De scherpe daling tussen 2003 en 2004 is daarmee bijna afgevlakt. Vergeleken met 10 jaar geleden is er natuurlijk wel een sterke terugval. Anderzijds maken de gasgeisers nog steeds een derde van de markt uit van de wandtoestellen.
Gasprijzen
De gastarieven voor huishoudelijk gebruik vindt u op de Vtest van de VREG (echter nog wel vrij beperkt).
Gasfactuur
De overheid besliste om voor de verbruikers van aardgas een korting toe te staan. Eerst werd voorgesteld de korting vast te stellen op 6,4 %. Maar deze zou pas vanaf 1 juli 2005 kunnen worden toegekend op de eindafrekening. Omdat deze eindafrekening nogal laat kan komen, werd uiteindelijk beslist een forfaitaire korting toe te kennen van 44 euro voor iedereen.

 

Condensatieketels blijven succesnummer
Wat de ketels betreft, blijft de positieve trend van de laatste jaren behouden. Met een toename van zowat 18.000 stuks tot nu 147.358 ketels, is de stijging bijna tweemaal zo groot als vorig jaar. De hoge energieprijzen zullen er wel voor iets tussen zitten dat men zijn ketel wenst te vernieuwen. De toename situeert zich bijna uitsluitend in de gaswandketels. De jongste tien jaar is de markt voor dit compacte type aardgastoestellen meer dan verdrievoudigd. De verkoop van vloer-ketels op aardgas blijft stabiel op zo'n 25.000 stuks per jaar. Wat de condensatieketels betreft ziet men dat tegenover 2004 (28.000 verkochte exemplaren), men er in 2005 maar eventjes 41.899 heeft verkocht. Nu worden er dus meer condensatieketels verkocht dan het totale aantal gaswandketels in 1996. De EPB-regering in Vlaanderen zal dit type nog verder promoten. (zie ook ons artikel condensatieketels.)
Herstel industriŽle markt
Voor de verwarming van grote ruimtes blijft gas aangewezen. Na een inzinking in 2002-2003 kennen luchtverwarmers opnieuw een stijging. In de stralingstoestellen moeten de helderstralers het afleggen tegen de donkerstralers. De totale markt van infraroodstralers bleef ehcter de laatste tien jaar vrij stabiel. De industriŽle ketels kenden dan weer een sterke stijging: een verdubbeling van 113 naar 230.

Advertentie:

Home

www.verwarmingskosten.be is een iniatief van de firma HeWiCOM.