Bouwsector niet te spreken over energiesnoeiers

De bouwsector heeft ernstige bedenkingen bij het voorstel van Vlaams minister Van Brempt om laaggeschoolden op te leiden en aan huis energiebesparende klussen te laten opknappen.

Tegen de "snoeiers"
De Bouwunie, de bij Unizo aangesloten unie van het KMO-bouwbedrijf, is tegen de energiesnoeiers (zie elders).
Gedelegeerd bestuurder Hilde Masschelein vindt het subsidiŽren van oneerlijke concurrentie door de overheid niet kunnen. Zij vraagt overleg met de minister, zodat die haar voornemens bijstuurt.
Vakmannen
De beroepsorganisaties vinden dat het plaatsen van muur- of dakisolatie een complexe ingreep is die best door een vakman wordt uitgevoerd. Enkel kwalitatief uitgevoerde werken leiden tot echte energiebesparingen volgens hen.
Schrijnwerkers ook tegen
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Vlaamse schrijnwerkers vrezen voor fiasco's bij de consumenten. Zij dreigen met een onaangepaste woning opgescheept te ziten. Van Brempt onderschat volgens hen de complexiteit van de regelgeving. VCB en de schrijnwerkers vrezen voor hogere energieuitgaven en technische problemen, zoals schimmelvorming. Volgens hen zal de verschuiving van de reguliere markt naar de gesubsidieerde sector de overheidsuitgavne de hoogte injagen.
Energieconsulent voor
Een energieconsulent reageert positief. "Voor laaggeschoolden ligt een gouden kans weggelegd om zolders te isoleren", zegt hij. "In de helft van de energieaudits die wij uitvoeren blijkt dat een pijnpunt. Nu vind je daar niemand voor, terwijl mensen geen tijd hebben om het zelf te doen en ouderen het niet zelf kunnen. Ook aan dakdekkers is er een groot tekort. Andere klusjes zullen dan weer moeilijker zijn, zoals het vervangen van een verwarmingsketel", geeft hij toe.

Deze energieconsulent hoopt wel dat men telkens zal vertrekken van een goede energieaudit.

Home

www.verwarmingskosten.be is een iniatief van de firma HeWiCOM.